NORDIC -  Eslite flagship store (XinYi Branch)

                                                                                         No. 11, Songgao Road, Xinyi District  , Taipei City, 110

                                                                                      886 - 2 - 2723 7221
                                                                                      Sun~Thu / 10:00~22:00
                                                                                      Fri~Sat / 10:00~23:00                                                                                                                                         NORDIC -  SHIN KONG MITSUKOSHI (XinYi A9 Branch)

                                                                                         No. 9, Songshou Rd, Xinyi District , Taipei City, 110

                                                                                      886 - 2 - 2758 5368
                                                                                      Sun~Thu / 11:00~21:30
                                                                                      Fri~Sat / 11:00~22:00                                                                         


                                                                

                                                                NORDIC -  MOT Taipei

                                                                                         No. 2, Section 1, Fuxing South Road, Zhongshan District , 

Taipei City, 104
                                                                                      886 - 2 - 2788 9667 #752 #753
                                                                                      Mon~Sun / 11:00~19:00
                                                                
                                                                        


                                                               


                                                                NORDIC -  SHIN KONG MITSUKOSHI (Taichung Branch)

                                                                                No. 301, Section 3, Taiwan Blvd, Xitun District , Taichung City, 407

                                                                                      886 - 4 - 2254 0631
                                                                                      Mon~Thu / 11:00~22:00

                                                                                      Fri~Sat / 10:30~22:00


 


                                                                       
                                                                NORDIC -  MOT Taichung                  

                                                                                No. 573, Section 2, Taiwan Blvd, West District , Taichung City, 403

                                                                                      886 - 4 - 2322 2999
                                                                                      Mon~Sun / 11:00~19:00

                                                                        

SPL

Menu